google245fd6c08c7d5c08.html snabblankar.seSvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

Hälsa & folkhälsa

När vi pratar om hälsa åsyftar vi hälsan för den enskilde individen medan folkhälsa innefattar hälsa och ohälsa hos en hel befolkning. Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället.

Ett övergripande mål för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbete handlar om att förebygga sjukdom och främja hälsa (salutogenes).

Den 1 januari 2014 bildades den nya Folkhälsomyndighetenmed Johan Carlson i spetsen, som är en sammanslagning av SmittskyddsinstitutetStatens Folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Sammanslagningen har som mål att på ett mer effektivt sätt identifiera och ta sig an aktuella folkhälsofrågor.

Nationella folkhälsokommitténs definition av begreppet folkhälsa år 2000: "Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. Begreppet innefattar inte bara summan av individernas hälsa utan även mönster av större eller mindre olikheter i hälsa som råder mellan olika grupper inom befolkningen."

WHO:s definition av hälsa från 1948:
"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp."


Inga kommentarer: